Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Είναι ο Θεός τα Πάντα.Φιλάνθρωπος είναι Ο Θεός,
Πατέρας της Αγάπης.

Τέσσερις ώρες είναι, προς το πρωί,
πριν να γλυκοχαράξει
κι ο Κόσμος αναπαύεται,
όπως και όλη η φύση.
Να το λοιπόν που οι Άγγελοι
ως Φύλακες, να αγρυπνούν
στο πλάι μας, κάθε στιγμή και ώρα.

Συνεχίζεται >>>>>>>>>>