Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Ποια Είναι Η Αλήθεια που Οδηγεί στην Όντως Ζωή;

Στο Απέραντο Σύμπαν, Αλήθεια που βρισκόμαστε;
Ποιοι Είμαστε, Ποιο Ρόλο Πραγματώνουμε Αλήθεια.
Όταν κλείσουμε τον κύκλο της βιολογικής ζωής,
θα Είμαστε Μέτοχοι της Αιώνιας Ζωής; Αξίως;

Ποιοι και Πόσοι Είμαστε Αποφασισμένοι να Μάθουμε;
Να Βεβαιωθούμε για τις Αληθινές Απαντήσεις;
Εις Θεός και όλοι Εμείς Λαός!

Τι λέμε, ίσως είναι Ορθοδοξία. Τί κάνουμε, είναι Ορθοπραξία;
Δύο Έννοιες Αναγκαία Συζευγμένες.


Ιθυπόρος 2022 Σαρακοστή.